Menu

Dit is je kans om alles te veranderen

Op 23 september zullen bijna alle regeringsleiders in New York bij elkaar komen voor een historische Klimaattop. De gevolgen van klimaatverandering zijn niet te overzien, daarom zullen we zo snel mogelijk de transitie naar een echt duurzame samenleving moeten inzetten.

In New York gaan er honderd duizenden mensen de straat op om deel te nemen aan de People’s Climate Mobilisation. New York zal in het weekend van 20 en 21 september het toneel zijn van een reeks unieke publieke acties, demonstraties en bijeenkomsten. Uniek, zowel in omvang, uitstraling als impact.

Onze oproep aan regeringsleiders is: “Geen woorden maar actie”. Neem NU de maatregelen die nodig zijn voor een economie die ecologische en menselijke waarden boven korte termijn winsten stelt. Kortom; wij willen een leefbare wereld die niet verwoest wordt door de gevolgen van klimaatverandering.

Natuurlijk zal geen enkele ‘Top’ of ‘Conferentie’ de problemen rondom klimaatverandering in één keer oplossen en daarom zullen deze acties ook niet alleen gericht zijn op de klimaattop zelf. We willen ervoor zorgen dit weekend gaat over ONS, de mensen die elke dag werken aan een rechtvaardige, veilige en vreedzame wereld.

Daarom komen we nu SAMEN in actie!