Menu

People's Climate Mobilisation

FAQs

  • Waarom 20-21 september?

○     Dit is het weekend voorafgaand aan de klimaattop voor politiek leiders in New York, georganiseerd door Ban Ki-moon op 23 september. Het zal het meest zichtbare en bekende moment in jaren worden waarin aandacht wordt besteed aan klimaatverandering. Op zondag de 21e zal er een grote demonstratie plaatsvinden in New York en dat weekend zullen we over de hele wereld acties organiseren.

 

  • Waarom een nieuwe Day of Action (DoA)?

○     De klimaattop in New York en de People’s Climate March vormen samen een uniek moment sinds jaren voor wereldwijde samenwerking en om in actie te komen tegen klimaatverandering. We zijn meer voorbereid dan ooit om dit moment te benutten, niet alleen om onze gezamenlijke invloed te laten zien, maar ook om deze invloed op te bouwen voor regionale en nationale initiatieven die doorgaan en groeien. Daarom organiseren we een wereldwijde Day of Action met een lead-up en follow-up waarin we onze impact internaliseren en nationale en regionale initiatieven versterken.

○     Regeringsleiders zijn de afgelopen jaren erg onsuccesvol geweest op het gebied van klimaatbeleid. Zeker als de druk vanuit de maatschappij ontbreekt. Bovendien is de New York-top een mogelijkheid om klimaatrechtvaardigheid over de gehele wereld in de spotlight te zetten.

○     We hebben geen behoefte aan meer woorden, we willen snelle actie tegen klimaatverandering. De gevolgen van klimaatverandering worden nu al gevoeld door gemeenschappen over de hele wereld. Deze effecten zijn extra groot voor de meest zwakken en zullen alleen maar erger worden als de broeikasgassen niet snel drastisch worden teruggebracht.

○     De transitie naar een economie die functioneert voor mensen en de planeet heeft significante voordelen. Hernieuwbare energie begint nu al meer kosteneffectief te worden dan fossiele brandstoffen. Op deze manier kunnen we emissies terugdringen en meer mensen toegang te geven tot schone energie. De New York-top biedt een kans om dit argument internationaal aandacht te geven en kracht bij te zetten.

 

  • Is dit hetzelfde als de wereldwijde Day of Action die gelinkt is aan de jaarlijkse COP (Conference of the Parties) van het Klimaatverdrag UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)?

○     Nee, dit is unieke oproep, speciaal voor September 2014, hoewel we natuurlijk voortdurend in actie moeten komen en ervoor moeten zorgen dat de klimaat-beweging groeit, ook naast dit evenement.

○     De UNFCCC wordt vooral geleid door delegaties en onderhandelaars. Deze top staat los van dit proces, omdat Ban Ki-moon politieke leiders heeft gevraagd om zelf deel te nemen. Onze Premier Mark Rutte zal ook deelnemen aan deze top.

○     De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon heeft opgeroepen voor deze top op 23 september, waarbij wereldleiders samenkomen om te discussiëren, en hopelijk ook om zich te committeren aan ambitieuze maatregelen om klimaatverandering aan te pakken. Gezien de urgentie en de ernst van de klimaatcrisis heeft Ban Ki-moon dit forum opgezet en heeft hij benadrukt dat het niet hetzelfde is als de traditionele VN-klimaatonderhandelingen. Hij heeft benadrukt dat de internationale gemeenschap sneller moet handelen dan de UNFCCC tot nu toe heeft gedaan.

 

  • Wat is het thema van deze Day of Action?

○     Er zullen verschillende boodschappen en slogans zijn binnen de People’s Climate Mobilisation, maar de verbindende kernboodschap is “Geen woorden maar actie!”. Hier kunnen andere lokale of nationale boodschappen aan toegevoegd worden.

 

  • Ik kan geen evenement bij mij in de buurt vinden. Hoe kan mijn organisatie meedoen?

Start je eigen evenement! Klik hier voor ideeën voor acties die je zelf kan doen bij jou in de buurt. Het maakt niet uit of het de eerste keer is dat je wat organiseert of niet, we nodigen iedereen uit om overal initiatief te nemen. Doe mee!

 

  • Moeten we proberen om erbij te zijn in New York, omdat daar de grootste acties plaatsvinden?

○     Alleen als je al in de Verenigde Staten bent rond die datum. Maar het zou nog beter zijn als je aandacht vraagt voor de NY-actie in je eigen regio door een actie daar te organiseren en te zorgen dat de NY-actie wereldwijde aandacht krijgt. Dit is een mondiale crisis en alleen door echte mondiale acties kunnen we dat laten zien. Hier vind je een paar basismethoden om mee te doen.

 

  • We organiseren een evenement: wat voor materiaal of hulpmiddelen kunnen we gebruiken?

○     We hebben een paar dingen die je kan gebruiken:

■     Het PCM logo (vertaald)

■     Flyer klimaatoplossingen

■     Flyer wetenschap en impact

■     Veel meer materiaal om te printen

■     Een video met een oproep tot actie

■     Acties via sociale media

■     Een complete 350 stijlgids

 

  • Wie zijn de initatiefnemers van de Day of Action?

○     Twee van de belangrijkste organisaties achter het mondiale DoA-idee zijn 350.org en Avaaz. De evenementen worden echter georganiseerd door honderden mondiale en lokale organisaties. De demonstratie in New York wordt georganiseerd door een coalitie van honderden milieu- en maatschappelijke organisaties uit de VS.

 

  • Wat vragen we aan de politieke leiders met onze acties?

○     Ten eerste eisen we een solide, mondiaal actieplan voor 2015 – een gedeelde, afgesproken strategie om de reikwijdte en omvang van de energie-transitie te versnellen. Zodat een veilig klimaat, met alle voordelen voor mensen en de planeet, mogelijk is. De wereldleiders die samenkomen in New York hebben een eenvoudige keuze: het leiden van de noodzakelijke transitie van onze samenlevingen of het negeren van het grootste risico dat onze samenleving ooit heeft gekend. Onze tweede eis is dat ze onmiddellijk stappen gaan zetten om los te komen uit de handboeien van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (geen enkele subsidies meer voor de fossiele industrie) en om de alternatieven aan te grijpen.

 

  • Wat gebeurt er na de DoA?

○     Volgend jaar zullen er twee belangrijke mijlpalen zijn op weg naar een eerlijkere, schonere en veiligere wereld die burgers eisen van hun politieke leiders: In September 2015 zullen de wereldleiders opnieuw samenkomen in New York om afspraken te maken over de actiepunten om wereldwijde armoede te stoppen – een onmogelijke taak als klimaatverandering niet aangepakt wordt, omdat het zo veel basisbehoeften bedreigt: water, voedsel, onderdak, en veiligheid. Drie maanden later wordt in Parijs 2015 een mondiaal actieplan vastgesteld.

○     Alles bij elkaar hebben de regeringsleiders na de top in New York 15 maanden om een gedeelde en afgesproken strategie voor te bereiden. Ze zullen hun doelen moeten afstemmen, de details van de transitie bepalen terwijl de initiatieven in de afzonderlijke landen in de gaten moeten worden gehouden.