Menu

People's Climate Mobilisation

Kontakt


Jamie Henn, 350.org, 350.org Communications Director, jamie@350.org, +1-415-890-3350

Hoda Baraka, 350.org global kommunikationsansvarig, hoda@350.org, +201001840990

 

Pressrelease


En global uppmaning till aktion för FN:s klimatmöte i september

 

Idag har webbplattformen för People’s Climate Mobilisation lanserats som en del i en global uppmaning till aktion som ska sammanfalla med People’s Climate March, vilken kommer att hållas i New York i september, precis före ett FN-klimatmöte. Demonstrationen i New York kommer att äga rum den 21 september och den globala mobiliseringen kommer att pågå under hela helgen den 19-21 september.

New York-demonstrationen kommer förhoppningsvis att dra ut hundratusentals människor på New Yorks gator för att uppmana världens ledare att komma överens om att vidta ordentliga klimatåtgärder under detta historiska klimatmöte som kommer att ledas av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Detta möte är den sista chansen världens ledare har för att tillsammans komma överens om en internationell klimatstrategi innan det inte längre går att undvika katastrofala klimatförändringar. Statscheferna kommer att mötas av den största klimatmobilisering i New Yorks och hela världens historia.

”Människor från hela världen kommer se till att ledarna som har samlats i New York vet att det kommer krav från världens alla hörn”, sa Bill McKibben, medgrundare av 350.org, en global klimatorganisation. ”Det här är det första riktigt globala problemet och det har skapat den första riktigt globala rörelsen!”

Denna globala rörelses huvudkrav är Action, Not Words (Handling, inte ord), det vill säga att de nödvändiga åtgärderna för att skapa en värld med en ekonomi som fungerar för människor och planet måste vidtas – nu. Kort sagt, en värld fri från klimatförändringarnas faror.

Webbplattformen som lanserades idag kommer fungera som en samlingspunkt för alla aktioner som planeras runt om i världen. Plattformen kommer att vara öppen för vem som helst som vill registrera ett lokalt event kopplat till PCM och det kommer att finnas information på flera språk.

”Klimatförändringar är den största utmaningen vi någonsin stått inför”, sa Hoda Baraka, global kommunikationsansvarig för 350.org, ”men det är också en fantastisk chans att skapa en mer rättvis och hållbar värld. People’s Climate Mobilisation är en möjlighet att ta stora kliv framåt och det är därför av största vikt att människor från hela världen deltar.”

Flera stora demonstrationer och evenemang planeras i Delhi, Jakarta, London, Rio de Janeiro, Berlin och Paris, för att nämna några.

Samtidigt som den globala mobiliseringen kommer en delegation, bestående av ledare från gräsrotsrörelser från världen över, att delta på mötet i New York. De är där för att se till att gräsrotsrörelsens röster hörs och för att lyfta fram pågående kamper, allt för att möjliggöra fortsatta aktioner efter mötet.

People’s Climate Mobilisation och klimatmötet i New York markerar början på en 18 månader lång period med många viktiga, internationella möten. Klimatförhandlarna förflyttar sig till Lima, Peru, i december 2014 för att börja förhandla om en global klimatöverenskommelse. I september 2015 kommer världens ledare att återigen mötas i New York för att anta Sustainable Development Goals (mål för hållbar utveckling), en global utvecklingsagenda för kommande år. Tre månader senare, kommer de att samlas i Paris för att försöka skriva under ett nytt internationellt klimatavtal.

###