Menu

People's Climate Mobilisation

Vanliga frågor

  • Varför helgen den 19-21 september?

Den 23 september kommer FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att leda ett klimattoppmöte i New York för statschefer. Detta möte kommer att bli det största och mest uppmärksammade klimatmötet på flera år. En stor demonstration kommer att organiseras i New York söndagen den 21 september och vi kommer att mobilisera oss runt om i världen under hela helgen.

 

  • Varför ännu en Day of Action?

Klimatmötet i New York och People’s Climate March innebär den största möjligheten på flera år för globala klimataktioner att ge ringar på vattnet. Vi är redo att ta oss an denna möjlighet. Inte bara för att visa folkets gemensamma makt, utan också för att bygga upp och stärka pågående regionalt och nationellt arbete. Vi planerar alltså en global aktionsdag, men också engagemang inför och efter mötet.

Världens regeringars klimatarbete, både nu och förr, är mycket bristfälligt. Klimatmötet i New York erbjuder också en möjlighet att belysa frågor om klimaträttvisa från hela världen.

Vi behöver handlingskraft för klimatet, inte tomma ord. Runt om i världen känner människor av klimatförändringarnas konsekvenser. Detta är värst för de mest sårbara och kommer att bli allt värre om inte koldioxidutsläppen minskar drastiskt.

Samtidigt erbjuder övergången till en ekonomi som fungerar för oss människor och för planeten stora fördelar. Förnybar energi börjar bli mer och mer kostnadseffektiv jämfört med fossila bränslen och detta innebär en möjlighet att minska utsläpp och introducera människor för ren energi. Klimatmötet i New York erbjuder en chans att poängtera detta globalt.

 

  • Är det här samma som Global Day of Action kopplat till de årliga COP-mötena (Conference of the Parties) som UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) håller?

Nej, det här är en separat och unik mobilisering, specifik för den helgen i september – men vi kommer troligtvis behöva fortsätta att mobilisera oss och stärka rörelsen efter detta tillfälle också.

UNFCCC har oftast letts av delegater och förhandlare och detta möte skiljer sig, eftersom det är Ban Ki-moon som sammankallat statscheferna.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har kallat till ett möte den 23 september, där världens ledare kommer att samlas och diskutera och förhoppningsvis besluta om tydliga handlingsplaner för att ta itu med klimathotet. Ban Ki-moon har strategiskt kallat till detta möte som ett moment utöver och separat från FN:s vanliga klimatkonferenser, eftersom frågan om klimatförändringar är mycket brådskande och allvarlig och för att världssamfundet måste arbeta snabbare än vad UNFCCC har kunnat göra hittills.

 

  • Vad är temat för denna dag?

Det kommer att finnas många budskap och slogans under och omkring People’s Climate Mobilisation, men den sammanlänkande kärnan är “Handling, inte ord“[Action, Not Words] och till det kan människor lägga sina lokala och nationella krav.

 

  • Jag kan inte hitta det här evenemanget nära mig. Hur kan min organisation engagera sig?

Skapa ditt eget evenemang! Tryck här för idéer till aktioner och demonstrationer du kan göra där du bor. Det gör inget om det är första gången du organiserar något liknande. Vi vill att alla, överallt, ska gå till handling. Du kan gå med här.

 

  • Borde jag ta mig till New York, eftersom det är där huvuddemonstrationen är?

Bara om du redan är i USA de datumen. Vad vi verkligen hoppas på är att du hjälper New York-demonstrationen genom att mobilisera dig i din egen region och därmed ger New York mer styrka och global uppmärksamhet. Det här är en global nödsituation och endast en global mobilisering kan spegla och illustrera det. Här är några enkla metoder för att delta

 

  • Vi kommer att anordna ett evenemang. Vilket material och vilka resurser kan vi använda?

Här är tips på vad ni kan använda:

 

  • Vem leder denna Day of Action?

De två huvudorganisationerna bakom den globala Day of Action är 350.org och Avaaz. Men de faktiska evenemangen kommer att hållas av hundratals globala och lokala organisationer. Demonstrationen i New York organiseras till exempel av en sammansättning av hundratals amerikanska miljöorganisationer och gräsrotsorganisationer (NGOs).

 

  • Finns det några krav på statscheferna?

Först och främst kräver vi en tydlig global handlingsplan senast 2015 – en delad och överenskommen strategi för den, i omfattning och skala, snabbt växande övergången, så att ett säkert klimat, med alla dess möjligheter för människor och planeten, blir möjligt. Valet de politiska ledarna står inför är simpelt: led den nödvändiga omstruktureringen av vårt samhälle eller ignorera det största hotet vår civilisation någonsin stått inför. Vårt andra krav är att de ska ta ett omgående beslut om att slå sig fria från oljeberoendet (inga fler subventioner till och investeringar i fossilindustrin) och ta till sig alternativen.

 

  • Vad händer efter aktionsdagen?

Nästa år finns två viktiga milstolpar på vägen mot en rättvisare, renare och säkrare värld, som de politiska ledarna är ansvariga för: i september 2015 kommer de att samlas i New York igen för att enas om en att-göra-lista för att utrota fattigdom världen över – en omöjlig uppgift om man inte tar hänsyn till klimatförändringar, som hotar de basala livsbehoven: vatten, mat, skydd och säkerhet. En global handlingsplan för klimatförändringar kommer sedan att antas i Paris tre månader senare.

Detta ger statsledare 15 månader, från och med mötet i september i år, att förbereda en delad och överenskommen strategi för att finjustera målen och reda ut detaljerna för den pågående övergången. Samtidigt bevakas varje lands åtgärder för att se till att alla är på samma våglängd. Under dessa 15 månader kommer vi att fortsätta att kampanja och mobilisera oss för att försäkra oss om att klimathotet får den politiska uppmärksamheten det förtjänar och kräver.